Early Birds

Digital Journal

Тази платформа има за цел да помогне на докторанти на СУ София успешно да публикуват в списания с Импакт фактор, както и да измерват ръкописите си с най-влиятелните в света автори в съответната научна област.

Платформата е създадена така, че да можете интерактивно да се обучавате, като следвате всеки един от модулите или конкретно избрана от Вас задача или видео от менюто.

Платформата дава възможност да подавате Вашите научи трудове, с цел проверка и консултиране, преди подаването им за публикация в списания с Импакт фактор.

Модул 1

Принципи на писане на научни документи

Научете основни принципи на писане на научни документи и работа с индексиращи бази данни, в които статиите да бъдат публикувани.

Към обучението »
Модул 2

Интерактивна апликация

Подадете Вашия научен труд, за да получите предложения за релевантни научни издания с импакт фактор, в които статиите да бъдат публикувани.

Към апликацията »
Модул 3

Наръчник за успешно публикуване

Препоръчваме да се запознаете със споделения опит за успешно публикуване.

Към наръчника »
Модул 4

Подадени текстове

Списък с подадените текстове платформата и техния статус.

Към подадените текстове »